Textured/Struktur

Material med en lite grövre ytstruktur. Kan vara mjuk eller markerad